Realizované aktivity, Vištuk, 27. 06. 2022 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 27. júna 2022 sme pre žiakov 2. stupňa ZŠ vo Vištuku pripravili Tvorivé dielne zamerané na bližšie spoznávanie biodiverzity v okolí vodnej nádrže Vištuk. Žiaci postupne na 4 stanovištiach realizovali pripravené aktivity, súvisiace s ochranou biodiverzity rastlín, živočíchov a pôdnych organizmov vo vzťahu k územnej ochrane prírody, ako aj k ochrane rôznych typov krajiny a krajinných prvkov. Jednotlivé organizmy skúmali pod mikroskopom, lupou, ale aj prostredníctvom ďalekohľadov.

Fotogaléria realizovaných aktivít