Realizované aktivity, Šurany a okolie, 08. 11. 2019 — mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Dňa 8. novembra 2019 sme vo vybraných obciach Mikroregiónu Cedron – Nitrava (Bánov, Lipová, Komjatice, Mojmírovce) realizovali 4 informačno-vzdelávacie workshopy zamerané na význam biodiverzity rastlín a živočíchov a na potrebu ich ochrany nielen v prírodnom, ale aj antropicky zaťaženom prostredí. Zaoberali sme sa aj problematikou ako možno prostredníctvom separovaného zberu pomôcť ochrane prírody. Do praktických aktivít v rámci tvorivých dielní na tému Biodiverzita vlastnými rukami sa zapojili žiaci zo ZŠ v Šuranoch, ktorí mali možnosť realizovať tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k jednotlivým typom biotopov a typickým zástupcom rastlín a živočíchov, ktoré ich charakterizujú.

Fotogaléria realizovaných aktivít