Realizované aktivity, Krakovany, 23. 09. 2019 - Mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 23. septembra 2019 sme v Krakovanoch realizovali v rámci podujatia Slávnosti jesene workshop Výchova k ochrane biodiverzity, ktorý bol prioritne určený pre učiteľov materských a základných škôl z mikroregiónu. S deťmi z materských škôl a so žiakmi z 1. stupňa základných škôl boli realizované tvorivé dielne zamerané na spoznávanie prírodnín pod lupami (napr. rôznych druhov hmyzu, ako aj semien rôznych druhov rastlín) a tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody a zelenej infraštruktúre.

Ukážky prác z Tvorivých dielní

Fotogaléria realizovaných aktivít