Realizované aktivity, Slatina nad Bebravou, 24. 09. 2021 — mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

Dňa 24. septembra 2021 sme v Slatine nad Bebravou (mikroregión Podhorie) zorganizovali exkurziu zameranú na možnosti ochrany biodiverzity a významných krajinných prvkov Slatinského krasu ako aj na spoznávanie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa tu vyskytujú – byliny, dreviny, pôdne organizmy, bezstavovce a stavovce. Exkurzia bola doplnená o pozorovanie a určovanie druhov vtáctva na základe vizuálnych znakov a akustických prejavov jednotlivých druhov.

Fotogaléria realizovaných aktivít