Realizované aktivity, Dubová, 23. 05. 2023 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 23. mája 2023 sme v extraviláne obce Dubová spolu so zástupcami mikroregiónu Červený Kameň vysadili stromoradie líp. Vysadené stromy budú plniť funkciu ekostabilizačného krajinného prvku v poľnohospodársky obhospodarovanej krajine. Jednotlivé vysadené stromy boli zabezpečené proti poškodeniu vetrom a v rámci následnej starostlivosti k nim budú umiestnené aj zavlažovacie vaky.

Fotogaléria realizovaných aktivít