Realizované aktivity, Lipová, 01. 03. 2023 — mikroregión Cedron-Nitrava (Nitriansky kraj)

Dňa 1. marca 2023 sme pre žiakov základnej školy v Lipovej pripravili prírodovedne zamerané celodenné podujatie. So žiakmi 1. stupňa sme najskôr uskutočnili tvorivé dielne, v rámci ktorých žiaci prostredníctvom pracovných listov plnili rôzne kreatívne úlohy, čím mali možnosť získať nové informácie o vybraných druhoch živočíchov a drevín. Tvorivé aktivity sme doplnili vychádzkou do okolia s ukážkou jednotlivých druhov rastlín, ktoré rastú v okolí ich školy. Žiakom 2. stupňa bol najprv formou prezentácie priblížený význam a možnosti budovania alternatívnych hniezdnych úkrytov pre rôzne druhy vtákov a následne žiaci sami z pripraveného materiálu vyrábali hniezdne búdky a polobúdky. Zhotovené búdky sme následne vyvesili na stromy v areáli školy a polobúdky umiestnili na budovu školy tak, aby žiaci mohli pozorovať ich postupné obsadzovanie cieľovými druhmi vtákov.

Fotogaléria realizovaných aktivít