Realizované aktivity, Jablonec, 30. 07. 2021 — Mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Prvý zo série workshopov v mikroregióne Červený Kameň sme zrealizovali 30. júla 2021 na rozhľadni v Jablonci. Miesto poskytlo účastníkom workshopu nielen pohľad na siluety vrchov Malých Karpát a prepojenie tohto pohoria s prevažne poľnohospodársky využívanou Trnavskou pahorkatinou, ale pozornosť sme sústredili predovšetkým na tok riečky Gidra, ktorá pramení v Malých Karpatoch a preteká cez mikroregión Červený Kameň. Účastníci workshopu sa tak mali možnosť dozvedieť o biodiverzite rastlín a živočíchov v okolí Gidry ako aj o jej význame v územnom systéme ekologickej stability a prostredníctvom ďalekohľadov pozorovať vybrané druhy vtáctva poľnohospodárskej krajiny. Workshop bol súbežne doplnený o poznávacie a tvorivé aktivity realizované v rámci Tvorivých dielní.

Fotogaléria realizovaných aktivít