Realizované aktivity, Hruštín, 28. 10. 2022 — mikroregión Dolná Orava (Žilinský kraj)

V rámci aktivít zameraných na praktický manažment sme sa dňa 28. októbra 2022 spolu so zástupcami obce Hruštín a zamestnancami KOOPERATIVA poisťovňe, a.s. Vienna Insurance Group, regionálnej pobočky Dolný Kubín podieľali na výsadbe ovocných stromov a krov v areáli denného stacionáru pre seniorov a v areáli materskej školy v Hruštíne. Vysadené dreviny (napr. jablone – odrody priesvitné letné a Gravštýnske, hruška Konferencia, slivka Čačanská rodna, čerešňa Kaštánka), boli špeciálne vyberané tak, aby jednotlivým odrodám vyhovovali mikroklimatické podmienky obce. Okrem pomoci pri výbere odrôd sme pripravili aj informačné tabuľky, ktorými budú jednotlivé dreviny označené.

Fotogaléria realizovaných aktivít