Realizované aktivity, Častá, 14. 02.2020 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 14. februára 2020 sme realizovali tvorivé dielne pre žiakov základnej školy s materskou školou v Častej. Žiaci boli zapojení do realizácie rôznych tvorivých a vzdelávacích aktivít, ktoré súviseli so spoznávaním biodiverzity pôdnych organizmov, rastlín, živočíchov aj biotopov. K jednotlivým aktivitám mali okrem prírodnín, lúp a mikroskopu pripravené aj pracovné listy a po splnení zadaných úloh ich čakala špeciálna odmena.

Fotogaléria realizovaných aktivít