Realizované aktivity, Rakovice, 03. 03. 2023 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 3. marca 2023 sme pre študentov Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja v Rakoviciach pripravili sériu aktivít v rámci tvorivých dielní zameraných na poznávanie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov a väzieb, ktoré medzi nimi existujú. Študenti mali možnosť sa bližšie oboznámiť so životom v pôde a prostredníctvom mikroskopov a lúp pozorovať rôzne druhy organizmov, ktoré v tomto prostredí žijú, spoznať a naučiť sa navzájom odlišovať rôzne druhy drevín, zamyslieť sa nad fungovaním potravných väzieb medzi jednotlivými organizmami a významom každej súčasti potravného reťazca, ako aj oboznámiť sa s rôznymi opatreniami zameranými na podporu hniezdnych možností vtáctva. V rámci Praktického manažmentu študenti vysadili v areáli svojej školy niekoľko stromov rôznych lokálnych odrôd marhúľ, o ktoré sa budú následne starať a budú využité aj v rámci výučby odborných predmetov pre študentov záhradníctva.

Fotogaléria realizovaných aktivít