Realizované aktivity, Veľký Šariš, 10.10.2019 – mikroregión Veľký Šariš (Prešovský kraj)

V októbri 2019 sa v rámci projektu Bioreg konali workshopy a tvorivé dielne zamerané na ochranu biodiverzity v oblasti Veľkého Šariša. PriF UK sa týmto spôsobom zapojila do dňa dobrovoľníctva, počas ktorého obyvatelia mesta pomáhali čistiť okolie miestneho potoka a lesné chodníky. Prezentovali sme dôležitosť a rozmanitosť miestnej vegetácie z dendrologického pohľadu, význam biodiverzity zástupcov bezchordátov v ekosystémoch a význam funkčnej diverzity pôdnej bioty pri rozkladných procesoch a tvorbe pôdnej organickej hmoty.

Fotogaléria realizovaných aktivít