Realizované aktivity, Budmerice a okolie, 21. 08.2020 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 21. augusta 2020 sme v mikroregióne Červený Kameň pokračovali sériou lektorovaných exkurzií zameraných na spoznávanie rozmanitosti rastlín a živočíchov v blízkosti Budmeríc s dôrazom na spoločenstvá organizmov vyskytujúce sa vo fragmente lesa Lindava a v brehových porastoch rieky Gidra a VN Budmerice, ako aj na možnosti ochrany prírodných hodnôt tohto vzácneho územia. Trasa prvej exkurzie začínala v parku kaštieľa v Budmericiach a pokračovala po náučnom chodníku až k vodnej nádrži Budmerice. Bola zameraná na spoznávanie biodiverzity rastlín a živočíchov v prirodzenom prostredí (život lesa, dreviny, byliny, cicavce, plazy, obojživelníky, vtáctvo, hmyz), biotopov európskeho a národného významu, ochranu prírody a krajiny a dynamiku vývoja územia (riečka Gidra, Malé Karpaty, Trnavská pahorkatina). Na ňu nadviazala druhá exkurzia, v rámci ktorej sa účastníci presunuli od VN Budmerice cez alúvium Gidry až do dubového lesa Lindava. V rámci exkurzie mali možnosť sa oboznámiť s rôznymi metódami skúmania hmyzu, s významom monitorovania  hmyzu, ale aj pozorovať charakteristických zástupcov hmyzu okolitých biotopov pod binokulárnou lupou. Sériu tematicky zameraných exkurzií zavŕšilo pozorovanie aktivity netopierov loviacich pri VN Budmerice prostredníctvom ultrazvukových detektorov, ukážky viacerých metód výskumu netopierov, ukážka starostlivosti o netopiere a priblíženie charakteristických druhov netopierov okolitých biotopov.

Fotogaléria realizovaných aktivít