Realizované aktivity, Úľany nad Žitavou a Cabaj-Čápor, 06. 06. 2022 — mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Realizáciu lektorovaných exkurzií v mikroregióne Cedron-Nitrava sme zahájili  6. júna 2022 v obci Úľany nad Žitavou. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ sme pripravili exkurziu zameranú na poznávanie živočíchov (bezstavovcov aj stavovcov), ktoré sa vyskytujú a potravne alebo úkrytovo sú viazané na okolie rieky Nitra. Súbežne sme pre žiakov ZŠ v obci Cabaj-Čápor zorganizovali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na poznávanie a určovanie drevín v areáli školy, aktivity súvisiace s potravnými reťazcami a potravnými väzbami medzi jednotlivými organizmami, ako aj na metódy výskumu pôdnych organizmov, kde si žiaci mohli vyskúšať  odoberanie vzoriek pôdy a určovanie ich vlastností.

Fotogaléria realizovaných aktivít