Realizované aktivity, Banská Štiavnica, 11. 02. 2020 — mikroregión Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

Dňa 11. februára 2020 sme pre zástupcov mikroregiónu Južné Sitno a ďalších záujemcov z banskoštiavnického regiónu zorganizovali workshop, ktorý sa zaoberal Možnosťami interpretácie biodiverzity za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti v danom regióne.

Fotogaléria realizovaných aktivít