Realizované aktivity, Michalovce a okolie, 30. – 31. 01. 2020 — mikroregión Duša (Košický kraj)

Dňa 30. januára 2020 sme realizovali tvorivé dielne pre žiakov základnej školy v Šamudovciach. K tvorivým aktivitám zameraným na vnímanie rôznych aspektov biodiverzity sme tentoraz doplnili aj problematiku prikrmovania vtáctva v zime v súvislosti s vhodnosťou potravy pre jednotlivé druhy a tvorbou kŕmidiel. V nadväznosti na tvorivé dielne sme 31. januára 2020 zorganizovali v Michalovciach tri workshopy, tematicky zamerané na význam pôdnej biodiverzity, biodiverzitu flóry a fauny lužných lesov a na biodiverzitu rastlín. Informačno-vzdelávacie workshopy boli doplnené o pozorovanie variability pôdnych organizmov pod mikroskopom, či vybraných druhov bezstavovcov a semien rastlín prostredníctvom lúp </output>

Fotogaléria realizovaných aktivít