Realizované aktivity, Richňava, Štiavnické Bane, 11. - 12. 5. 2022 — Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

V dňoch 11. – 12. mája 2022 sme zorganizovali sériu podujatí zameraných na spoznávanie biodiverzity v mikroregióne Južné Sitno. Krátko pred západom Slnka sme na brehu Richňavského jazera začali s workshopom Nočné hlasy lesa, ktorý bol určený pre širokú verejnosť a zameraný predovšetkým na priblíženie spôsobu života našich druhov sov. Na workshop plynule nadviazala lektorovaná exkurzia zameraná na spoznávanie ďalšej skupiny nočných živočíchov – netopierov. Prítomní mali možnosť vidieť ukážky rôznych metód výskumu netopierov, počuť netopiere loviace nad vodou, bližšie spoznať druhy, ktoré sa u nás vyskytujú ako aj faktory, ktoré ich ohrozujú a možnosti, ako sa dá pomôcť pri ich praktickej ochrane. Na druhý deň sme pokračovali s aktivitami určenými pre žiakov ZŠ v Štiavnických baniach. Doobeda sme pre žiakov 3./4. ročníka Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella zrealizovali Tvorivé dielne, v rámci ktorých mali žiaci možnosť prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít bližšie spoznať biodiverzitu rastlinnej a živočíšnej ríše a vzájomných potravných či priestorových vzťahov medzi jednotlivými organizmami. Na poobedie sme pre žiakov 2. stupňa ZŠ pripravili dve exkurzie do okolia školy. Pre žiakov 5. ročníka ZŠ bola exkurzia zameraná na diverzitu drevín a ich poznávanie podľa vybraných určovacích znakov a žiaci 6. ročníka ZŠ absolvovali exkurziu zameranú na diverzitu fauny stavovcov a bezstavovcov v lesnom prostredí.

Fotogaléria realizovaných aktivít