Realizované aktivity, Oravský Podzámok, 26. 08. 2022 — mikroregión Orava (Žilinský kraj)

V rámci Jarmoku regionálnych značiek sme 26. augusta 2022 v Oravskom Podzámku v spolupráci s MAS Dolná Orava zrealizovali plánované aktivity – tvorivé dielne určené pre širokú verejnosť. Tematicky boli tvorivé dielne zamerané na aktivity súvisiace s ochranou biodiverzity rastlín a živočíchov Oravy vo vzťahu k územnej ochrane prírody ako aj k ochrane rôznych typov krajiny a krajinných prvkov. Pripravené aktivity boli vhodné pre široké vekové spektrum od najmenších detí až po dospelých. Každý účastník aktivít bol zaradený do žrebovania o drobné upomienkové predmety Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ukážky prác z Tvorivých dielní

 

Fotogaléria realizovaných aktivít