Realizované aktivity, Bánov, 14. 06. 2022 — mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Sériu lektorovaných exkurzií v mikroregióne Cedron-Nitrava sme zakončili 14. júna 2022 v obci Bánov. V rámci exkurzie Krajina okolo nás sme so žiakmi 2. stupňa ZŠ Bánov prešli od školy cez vybrané časti obce až do areálu Sihoť k mŕtvemu ramenu rieky Nitry. Cestou sme s nimi diskutovali o diverzite krajiny, pozitívnych aj negatívnych krajinných prvkoch, ako aj o vnímaní krajiny človekom, či miestach, ktoré predstavujú akési refúgiá pre voľne žijúce organizmy v poľnohospodársky intenzívne obhospodarovanej krajine.

Fotogaléria realizovaných aktivít