Realizované aktivity, Veľký Šariš, 09. 09. 2021 — mikroregión Veľký Šariš (Prešovský kraj)

Dňa 9. septembra 2021 sme pre žiakov základnej školy vo Veľkom Šariši zorganizovali v areáli školy  Tvorivé dielne s podtitulom Mladý bádateľ. Žiaci boli rozdelení do skupín, ktoré postupne realizovali rôzne edukačno-poznávacie aktivity na 4 stanovištiach tematicky zameraných na Život v zemi, Život na zemi, Život v povetrí a Život v noci. Následne sme sa presunuli k Šarišským rybníkom, kde sme pre účastníkov Dňa dobrovoľníctva zorganizovali tri exkurzie, tematicky zamerané na pôvodné a invázne druhy rastlín brehových porastov, vtáctvo typické pre vodné a pobrežné biotopy a na pôdnu mikrobiotu a jej význam v ekosystéme. Súčasťou exkurzií bolo aj spoznávanie vybraných druhov rastlín, pozorovanie vtákov prostredníctvom ďalekohľadov a pôdnych organizmov prostredníctvom mikroskopu.

Fotogaléria realizovaných aktivít