Realizované aktivity, Ostrov, 21. 04. 2023 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 21. apríla 2023 sme pre žiakov základnej školy v Ostrove pripravili sériu aktivít v rámci tvorivých dielní zameraných na poznávanie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov. Žiaci mali možnosť sa bližšie oboznámiť s rôznymi druhmi mikroorganizmov a bezstavovcov, ktoré sú viazané na život v pôde a na povrchu pôdy a prostredníctvom mikroskopov a lúp ich sami pozorovať a spoznať a naučiť sa navzájom odlišovať rôzne druhy rastlín, najmä drevín. Časť aktivít bola venovaná aj vplyvu rôznych činností človeka na prírodu a biodiverzitu so zameraním na možnosti triedenia odpadu a následnej recyklácie.

Fotogaléria realizovaných aktivít