Realizované aktivity, Dubová, 20. 08. 2021 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 20. augusta 2021 sme na úpätí Malých Karpát v obci Dubová zrealizovali ďalšie dva z plánovaných workshopov v mikroregióne Červený Kameň. Prvý workshop bol zameraný na biodiverzitu Malých Karpát od rastlinných spoločenstiev cez vybrané skupiny bezstavovcov až po stavovce. Workshop bol doplnený aj o spoznávanie a identifikáciu druhov rastlín typických pre okrajové časti lesného komplexu a metódy výskumu bezstavovcov, ktoré sa nachádzajú v hrabanke. V rámci druhého workshopu sme venovali pozornosť avifaune, nakoľko Malé Karpaty sú zároveň aj chráneným vtáčím územím, v ktorom sa vyskytuje množstvo vzácnych a ohrozených druhov vtákov.

Fotogaléria realizovaných aktivít