Realizované aktivity, VN Čerenec, 12. 05. 2023 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 12. mája 2023 sme pre zástupcov mikroregiónu Nad Holeškou zrealizovali v blízkosti vodnej nádrže Čerenec dve lektorované exkurzie. V rámci exkurzie zameranej na biodiverzitu rastlín sme pozornosť sústredili na druhy bylín a drevín, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v brehových porastoch. Nakoľko vodná nádrž bola v čase konania exkurzie z väčšej časti vypustená a prebiehalo v nej čistenie dna a úprava brehov, účastníci mali možnosť vidieť aj špecifickú vegetáciu obnaženého dna. V rámci priblíženia biodiverzity živočíchov mohli účastníci exkurzie prostredníctvom ďalekohľadov pozorovať rôzne druhy vodných a na vodu viazaných vtákov. Problematika spoznávania biodiverzity vodnej nádrže Čerenec bola doplnená aj o možnosť pozorovania pôdnych mikroorganizmov prostredníctvom mikroskopu a diskusiu o význame vodných plôch, možnostiach efektívnej starostlivosti o ne a to najmä v súvislosti s potrebou zadržania vody v krajine a klimatickou zmenou. 

Fotogaléria realizovaných aktivít