Realizované aktivity, Veľký Šariš, 12. 10. 2022 — mikroregión Veľký Šariš (Prešovský kraj)

Dňa 12. októbra 2022 sme v spolupráci so zástupcami mesta Veľký Šariš v rámci dňa dobrovoľníctva zrealizovali manažmentové opatrenia zamerané na podporu biodiverzity lúčnych porastov. Prítomní sa po úvodnom oboznámení sa s možnosťami manažmentu lúčnych biotopov priamo zapojili do vyčistenia okolia od odpadu a do odstraňovania náletových drevín, ktoré postupne spôsobujú zarastenie lúk a premenu týchto hodnotných biotopov, na ktoré sú viazané mnohé druhy vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Súbežne s realizáciou manažmentových opatrení sme pre žiakov základnej školy vo Veľkom Šariši pripravili tvorivé dielne, v rámci ktorých sa mali možnosť bližšie oboznámiť s potravnou stratégiou vybraných druhov vtákov. Pomocou lúp mohli žiaci sami pozorovať a určovať rôzne druhy bezstavovcov a naučiť sa všímať si rozdiely medzi jednotlivými taxonomickými skupinami.

Fotogaléria realizovaných aktivít