Realizované aktivity, Doľany, 14. 08.2020 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 14. augusta 2020 sme v Doľanoch zrealizovali pre obyvateľov mikroregiónu Červený Kameň prvú z plánovaných lektorovaných exkurzií zameranú na spoznávanie rozmanitosti (biodiverzity) domácich aj cudzokrajných druhov drevín (napr. duglaska, druhy líp a javorov, cer, starý dub, bršleny, driene a ďalšie druhy drevín). Súčasťou exkurzie bola aj zastávka zameraná na biodiverzitu pôdneho prostredia (svet pôdnych mikroorganizmov pod mikroskopom) a na diverzitu a dynamiku abiotického prostredia. Získané vedomosti si účastníci mohli overiť aj prostredníctvom pripravených rastlinných položiek v závere exkurzie.

Fotogaléria realizovaných aktivít