Realizované aktivity, Slatina nad Bebravou, Timoradza, 21. 02. 2020 — mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

Dňa 21. februára 2020 sme realizovali tvorivé dielne pre žiakov 1. stupňa základnej školy v Slatine nad Bebravou. V závislosti od veku žiakov sme s nimi realizovali rôzne tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody. V rámci pripravených aktivít mali žiaci napríklad možnosť pozorovať a určovať semená rastlín pod lupami, či diskutovať o tom, ktoré živočíchy kde žijú a čo ich ohrozuje. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ sme zorganizovali informačno-vzdelávací workshop na tému Biodiverzita. Ďalší workshop sa uskutočnil na obecnom úrade v Timoradzi a bol určený pre starostov a zástupcov miestnych samospráv z obcí združených v rámci mikroregiónu.

Fotogaléria realizovaných aktivít