Prezentácia katedry

Prečo študovať na PrifUK, aké sú výhody pre študenta, aké uplatnenie v praxi a ako sa prihlásiť na štúdium? (http://www.budprirodovedcom.sk/)

5.2.2021 9:00-10:20 v Moodli naživo - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

 * * * * * * * * *

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, výnimka v tomto roku)

Výskum katedry

Výskum našej katedry je orientovaný na 2 základné témy:

a) hodnotenie environmentálnych rizík (kolektívy prof. Fargašovej a doc. Molnárovej, prof. Fedora a prof. Prokopa, prof. Chmielewskej a dr. Čerňanského)

b) ochrana a využívanie prírody a krajiny (dr. Bohuš, kolektív prof. Fedora a prof. Prokopa, dr. Nevřelová, dr. Ružičková)

Výskum prebieha ako v teréne, tak aj v laboratórnych podmienkach. Naši zamestnanci sú zároveň aj odborníci v témach, ktorým sa venujú. Bližšie informácie k ich výskumu ako aj fotografie môžete nájsť na ich osobných katedrových stránkach: dr. Bohuš, dr. Čerňanský, prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, dr. Masarovič, doc. Molnárová, dr. Nevřelová, prof. Prokop, dr. Ružičková a dr. Zvaríková

(po kliknutí na schému sa obrázok zväčší)

Podujatia katedry pre verejnosť - výber

rok 2021:

5.2.2021 9:00-10:20 v Moodli naživo - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

rok 2020:

24.1.2020 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

rok 2019:

25.1.2019 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

rok 2018:

3.10.2018 - 34. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:00 do 16:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v Amose

26.1.2018 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

rok 2017:

3.-4.10.2017 - podujatie "Nielen o klimatickej zmene" odborne k rozmanitým aspektom ochrany životného prostredia. Podujatie je organizované prodekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD v spolupráci s Agrofilmom.

23.5.2017 - Zaži deň v koži vysokoškoláka, Aula a Auditorium maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

10.2.2017 - Enviro deň na Environmentálnej sekcii Prif UK v Bratislave - vyskúšajte si byť 1 deň enviroštudentom :) (fotogaléria z podujatia)

rok 2015:

16.10.2015 - konferencia v AMOSe na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave s názvom Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia 2015 spolu so slávnostným odovzdaním ceny Mikuláša Lisického za rok 2015 významnej osobnosti v oblasti ochrany životného prostredia (prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV)

rok 2014:

3.10.2014 - konferencia v Mestskom múzeu v Senci s názvom Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia 2014 spolu so slávnostným odovzdaním ceny Mikuláša Lisického za rok 2014 významnej osobnosti v oblasti ochrany životného prostredia (Ing. Ján Maglocký)

rok 2013:

26.-27.6.2013 - konferencia ENVIRO 2013 s názvom Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania (Bratislava 2013) spolu so slávnostným odovzdaním ceny Mikuláša Lisického za rok 2013 významnej osobnosti v oblasti ochrany životného prostredia (RNDr. Ľubomír Brtek, CSc.)

rok 2010:

3.12.2010 - seminár Ochrana a využívanie prírody a krajiny: Vznik, vývoj a smerovanie Katedry ekosozológie a fyziotaktiky, usporiadaný pri príležitosti 20. výročia vzniku Katedry ekosozológie a fyziotaktiky a 70. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

3.6.2010 - pri príležitosti medzinárodného Roka biodiverzity a pri príležitosti 20. výročia vzniku Katedry ekosozológie a fyziotaktiky a 70. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského usporiadala naša katedra v spolupráci s medzinárodným časopisom Geo Deň biodiverzity v Mestskom múzeu v Senci v spojení s terénnou časťou v Martinskom lese