2021.06.24_Veľvyslanectvo mladých - náš študent Jozef Balcerčík

Ocenenie nášho študenta Jozefa Balcerčíka Veľvyslanectvom mladých (24.6.2021)

Veľvyslanectvo mladých

Aj tento rok sa uskutočnila súťaž projektov študentov stredných a vysokých škôl Slovenka – Veľvyslanectvo mladých. Spomedzi projektov z rôznych oblastí bol krásnym tretím miestom ohodnotený projekt nášho študenta Jozefa Balcerčíka (1. ročník magisterského štúdia v odbore Environmentálna ekológia) o zvyšovaní povedomia o biodiverzite cintorínov ako významných biocentier v urbánnom prostredí. Projekt bol ohodnotený veľmi kladne, pričom bola vyzdvihnutá jeho vysoká aktuálnosť a potreba jeho riešenia. Niekoľko sľubných rozhovorov sa odohralo aj v zákulisí. :) 

Viac sa dozviete na tomto linku

http://www.velvyslanec-mladych.sk/pozname-vitazov-projektu-velvyslanectvo-mladych/

Fotogaléria

2021_Jozef Balcerčík (autor: Ramon Leško)
2021_Jozef Balcerčík po odovzdaní ceny (autor: Ramon Leško)