2020.02.05_Prednáška prof. Tryjanowskeho

Prednáška prof. Tryjanowskeho: Too much fast food for wildlife? (5.2.2020)

V stredu 5.2.2020 sa v prezentačnom centre pod záštitou Katedry environmentálnej ekológie uskutočnila prednáška profesora Piotra Tryjanovwskeho z Poznan University of Life Sciences. Profesor rozprával o priamom a nepriamom vplyve „fastfoodu“ najmä na avifaunu, avšak zmienil sa aj o viacerých úrovniach ekosystému a trofických reťazcov. Poslucháči mali možnosť oboznámiť sa s výsledkami početných a veľmi aktuálnych publikácií profesora Tryjanowskeho, ktoré pokrývajú veľmi širokú paletu objektov výskumu.

- pozvánka 

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)

Autorka: L. Procházková, 2020
Autorka: L. Procházková, 2020
Autorka: L. Procházková, 2020