2020/02/05_Prednáška "Too much fast food for wildlife?"

Katedra environmentálnej ekológie PriF UK

Vás srdečne pozýva na prednášku popredného vedca a populátora vedy

prof. dr. hab. Piotra Tryjanowskeho z Poznan University of Life Sciences

Too much fast food for wildlife?

5.2.2020 o 10:30 hod. v miestnosti AMOS

Stručná vedecká charakteristika prof. Tryjanowskeho [.docx]

Plagát   [.pdf]   [.jpg]

prof. dr. hab. Piotra Tryjanowskeho z Poznan University of Life Sciences

Kontakt na organizátora

Martina Zvaríková
martina.zvarikovauniba.sk
Department of Environmental Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Bratislava, Slovakia
tel. +421260296704