2019/01/26_Sčítanie orliakov na Dunaji

Oznamy

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

26.1.2019 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie)

Dobrý deň!

sobotu 26. januára 2019 sa uskutoční ďalší ročník sčítania zimujúcej populácie orliaka morského na Dunaji. Sčítanie sa realizuje na pridelenom bode, z ktorého sčítateľ zaznamenáva do obdržanej mapky a formulára všetky pozorované orliaky v čase od 9:00 do 14:00. Doprava na pozorovací bod môže byť vlastná, prípadne sčítateľ môže byť dopravený na bod ako súčasť operačného teamu, ktorý spravidla tvorí osádka jedného auta. Po sčítaní sa sčítatelia, ktorí majú záujem, ustanovia na pohostenie do penziónu Hóstád v Gabčíkove. V prípade záujmu kontaktujte organizátora M. Bohuša mailom (mirko.bohusuniba.sk) zaslaním prihlasovacieho formulára (vzor z r. 2016). Prípadné otázky zodpoviem a každému vážnemu záujemcovi zašlem dokumentáciu a operačný manuál.

Za prípadný záujem ďakujem a ostávam s pozdravom: M. Bohuš.