Podujatia

2023:

13.12.2023 15:00 v B1-PLUS (aj online) "Ochrana prírody a krajiny v európskom kontexte", prednáša Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

29.11.2023 - AMOS - prednáška dr. M. Sebína z Natur-Pack a.s. s názvom "Nakladanie s odpadmi na Slovensku"

14.11.2023 - CH1-2 - Cestovateľská prednáška SÁPMI-LAPONSKO

10.2.2023 - AMOS - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte .... virtuálna miestnosť (mozilla) KEM z DOD 2022 

 

2022:

10.-17.09.2022 Jesenný workshop v Nemecku a v ČR zameraný na praktickú/aplikovanú ochranu prírody a biodiverzitu.

22.-24.3.2022 International Spring Environmental School - online or offline (Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine)

2021:

05/2019-12/2021 Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska (dr. Ružičková, dr. Nevřelová)

5.2.2021 9:00-10:20 v Moodli naživo - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

2020:

17.-21.8.2020 - Týždeň prírody, detský tábor na Prif UK

5.2.2020 - Prednáška "Too much fast food for wildlife?"

1.2.2020 - Sčítanie orliakov na Dunaji

24.1.2020 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

2019:

20.-21.11.2019 - New initiatives from a decade of progress (Tatra Hotel, Bratislava, Slovak Republic)

13.9.2019 - Vedecký veľtrh Eurovea

1.10.2019 - Agrofilm 2019

26.1.2019 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

25.1.2019 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

2018:

3.10.2018 - 34. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:00 do 16:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v Amose

26.1.2018 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

2017:

2017/12/15 Prednáška "Study of the Serbian natural clinoptilolite in regard of its adsorptive, catalytic and antimicrobial applications"