Deň otvorených dverí

Fotogaléria

Fotogaléria zo Dňa otvorených dverí
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Video

Video - krátky zostrih zo Dňa otvorených dverí 2017

Video - krátky zostrih zo Dňa otvorených dverí 2016

Pozvánka

Tak ako každý rok, aj toho roku naša fakulta organizuje pre študentov stredných škôl

Deň  otvorených  dverí  (DOD),

na ktorý srdečne pozývame pedagógov i všetkých študentov.

Kedy?

piatok, 20. januára 2017

Kde?

Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina B2
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
http://www.fns.uniba.sk

Dopravné spojenie: električky číslo 4, 5, 6, 9, autobusy číslo 28, 29 a 32

Zastávka: Botanická záhrada

http://www.fns.uniba.sk/kontakt

Termíny

20. január 2017 - Deň otvorených dverí

15. marec 2017 - Termín podania prihlášky

15. jún 2017 - Termín prijímacích skúšok

Program

Program [.pdf]

Čas

9:00 hod. Poslucháreň Aula CH1-1

11:00 hod. * Poslucháreň CH1-1 * (pre študentov zo stredného, príp. východného Slovenska, ktorí pricestujú do Bratislavy, napr. vlakmi ŽSR R600 alebo RegioJet RJ400)

Časový harmonogram:


9:00 –  9:30 / alebo  11:00-11:30
Otorenie, privítanie a oboznámenie študentov s možnosťami štúdia na fakulte
(dekan, študijná prodekanka)

9:35 –  9:50 / alebo 11:35-11:50            
Diskusia

9:50 – 10:20

Prednáška prof. RNDr. Petra Fedora, PhD.: ,,O migrantoch trochu inak.”

10:30
Rozdelenie do sekcií na základe záujmu študentov **

** pre študentov, ktorí prídu na 11.00 bude na sekciách zabezpečený rovnocenný program (priebežne sa pripoja k “ranným” a  následne sa im zopakuje to, kde neboli

Organizačné zabezpečenie DOD na sekciách:


zodpovední sú prodekani pre jednotlivé sekcie

  • Biologická sekcia (miestnosť Aula CH1)
  • Chemická sekcia (miestnosť CH1-2)
  • Environmentálna sekcia (miestnosť B2-420a)
  • Geografická sekcia (miestnosť B1-305)
  • Geologická sekcia (Andrusovova učebňa = G-245)
  • Učiteľstvo (miestnosť CH2-118)

 

Študijné oddelenie, sofns.uniba.sk

Prečo študovať práve u nás?

Možnosti štúdia - bakalárske študijné programy

Prijímacie konanie