Deň otvorených dverí

Fotogaléria

Fotogaléria zo Dňa otvorených dverí
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Video

Video - krátky zostrih zo Dňa otvorených dverí
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Pozvánka

Tak ako každý rok, aj toho roku naša fakulta organizuje pre študentov stredných škôl

Deň  otvorených  dverí  (DOD),

na ktorý srdečne pozývame pedagógov i všetkých študentov.

Kedy?

piatok, 20. januára 2017

Kde?

Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina B2
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
http://www.fns.uniba.sk

Dopravné spojenie: električky číslo 4, 5, 6, 9, autobusy číslo 28, 29 a 32

Zastávka: Botanická záhrada

http://www.fns.uniba.sk/kontakt

Termíny

20. január 2017 - Deň otvorených dverí

15. marec 2017 - Termín podania prihlášky

15. jún 2017 - Termín prijímacích skúšok

Program

Program [.pdf]

Čas

9:00 hod. Poslucháreň Aula CH1-1

11:00 hod. * Poslucháreň CH1-1 * (pre študentov zo stredného, príp. východného Slovenska, ktorí pricestujú do Bratislavy, napr. vlakmi ŽSR R600 alebo RegioJet RJ400)

Časový harmonogram:


9:00 –  9:30 / alebo  11:00-11:30
Otorenie, privítanie a oboznámenie študentov s možnosťami štúdia na fakulte
(dekan, študijná prodekanka)

9:35 –  9:50 / alebo 11:35-11:50            
Diskusia

9:50 – 10:20

Prednáška prof. RNDr. Petra Fedora, PhD.: ,,O migrantoch trochu inak.”

10:30
Rozdelenie do sekcií na základe záujmu študentov **

** pre študentov, ktorí prídu na 11.00 bude na sekciách zabezpečený rovnocenný program (priebežne sa pripoja k “ranným” a  následne sa im zopakuje to, kde neboli

Organizačné zabezpečenie DOD na sekciách:


zodpovední sú prodekani pre jednotlivé sekcie

  • Biologická sekcia (miestnosť Aula CH1)
  • Chemická sekcia (miestnosť CH1-2)
  • Environmentálna sekcia (miestnosť B2-420a)
  • Geografická sekcia (miestnosť B1-305)
  • Geologická sekcia (Andrusovova učebňa = G-245)
  • Učiteľstvo (miestnosť CH2-118)

 

Študijné oddelenie, sofns.uniba.sk

Prečo študovať práve u nás?

Možnosti štúdia - bakalárske študijné programy

Prijímacie konanie