Informácie pre uchádzačov

- the faculty offers a new study programme for BSc. students in the English language: Environmental Studies

 

Prečo študovať na PrifUK, aké sú výhody pre študenta, aké uplatnenie v praxi a ako sa prihlásiť na štúdium? (http://www.budprirodovedcom.sk/)

9.2.2024 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

17.2.2022 16:00-17:00 naživo - Ako sa stať vysokoškolákom?

15.1.-15.3.2024/1.4.-31.5.2024/1.3.-31.5.2023 - podanie elektronickej prihlášky na Bc./Mgr./PhD. štúdium

 

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

 * * * * * * * * *

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, tohto roku výnimočne prvú sobotu vo februári)

9.-12.5.2019 - AmosFest v Mlynskej doline

23.5. a 30.5.2018 - Zaži deň v koži vysokoškoláka, Aula a Auditorium maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Komunitná záhrada Prif UK Dobrá myseľ

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a spravovaní Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? Tak sa pozri na stránku https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK.  

Fakultná stránka Komunitnej záhrady

Dôležité termíny

- prijímacie konanie

Bakalárske štúdium (I. stupeň VŠ)

15.1.-15.3.2024 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

13.6.2024 - prijímacie skúšky (oznam)

Study for Bachelors (in English)

- Environmental Section of Faculty offers Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

Magisterské štúdium (II. stupeň VŠ)

1.4.-31.5.2024 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

25.6.2024 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre (oznam)

Doktorandské štúdium (III. stupeň VŠ)

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore ekologické a environmentálne vedy program ekológia a ochrana životného prostredia

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, prof. Prokop, doc. Molnárová, doc. Pavličková, doc. Pauditšová, doc. Šerá, dr. Čerňanský, dr. Zvaríková)

marec - máj 2024 - podanie prihlášky na štúdium

19.6.2024 - prijímacie konanie - informácie

Podujatia

05/2019-12/2021

Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska (dr. Ružičková, dr. Nevřelová)

rok 2021:

21.4.2021 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov od 5.3.2021; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2020:

22.4.2020 (pre koronavírus preložené na jeseň 2020) - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov x.-xx.3.2020; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2019:

4.-10.11.2019 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 4.10.2019)

rok 2018:

3.10.2018 - 34. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:00 do 16:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v Amose

23.5. a 30.5.2018 - Zaži deň v koži vysokoškoláka, Aula a Auditorium maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

rok 2017:

17.-21.7.2017 - Medzinárodný vedecký tábor (pre "vedcov" vo veku 10-14 rokov), kde: Huty, Liptov

10.2.2017 - Enviro deň na Environmentálnej sekcii Prif UK v Bratislave - vyskúšajte si byť 1 deň enviroštudentom :) (fotogaléria z podujatia)

Prečo študovať Environmentalistiku?

Štúdium environmentalistiky (https://www.youtube.com/watch?v=qTJvuX_912I&feature=youtu.be)

* * *

75 rokov rozvoja, výskumu a vzdelávania. Scientific American, 2015, s. 6-7 - možnosti štúdia na Environmentálnej sekcii Prif UK v Bratislave

3.6.2010 - Deň biodiverzity - slovenské "oslavy" Roka biodiverzity na Katedre + fotogaléria 

Životné prostredie v aktuálnych témach náško výskumu:

Informácie pre uchádzačov

Informácie pre uchádzačov o štúdium na Prif UK v Bratislave

Why Environmental Studies at Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava?

Deň otvorených dverí9.2.2024

Informácie k prijímaciemu konaniu na Prif UK v Bratislave

Študijné programy - predmety

Možnosti uplatnenia absolventov: Bc. - environmentalistika, Mgr. - ekológia a ochrana životného prostredia (do r. 2023 environmentálna ekológia, do februára 2016 ochrana a využívanie prírody a krajiny)  

- príručky a návody pre AIS

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, tohto roku výnimočne prvú sobotu vo februári)

22.4.2020 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave) 

Naši kolegovia v médiách:

Hosť Andrey Poláčkovej (Rádio Slovensko) - AUDIO NAHRÁVKA (dr. Bohuš)

Nočná pyramída (Rádio Slovensko) - AUDIO NAHRÁVKA (prof. Prokop)

Dva prípady, ktoré u nás vyvolávajú paniku. Máme sa jedovatého pavúka obávať? (HN televízia) - VIDEO (dr. Zvaríková)

EXPERIMENT: Prežijeme bez hmyzu? (RTVS) - VIDEO (prof. Fedor)

Odkazy osobností fakulty - VIDEO (prof. Fedor)  

Klub akčných hrdinov - VIDEO (prof. Fedor)

Doktorandi (relácia Fokus, rádio Devín) - AUDIO NAHRÁVKA (doktorand Mgr. Sigmund)

Nebezpečné nové druhy (TA3) - VIDEO (prof. Fedor)

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu: Klimatické zmeny - VIDEO (doc. Fedor, dr. Doričová, doktorand Mgr. Masarovič)

Bakalárske štúdium v programe "environmentalistika"

Bakalárske štúdium na Prif UK v Bratislave

Informácie k študijnému odboru 7. ekologické a environmentále vedy program environmentalistika 

Dôležité termíny:

15.1.-15.3.2024 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

13.6.2024 - prijímacie skúšky (oznam)

Magisterské štúdium v programe "ekológia a ochrana životného prostredia"

Magisterské štúdium na Prif UK v Bratislave

Dôležité termíny:

1.4.-31.5.2024 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

25.6.2024 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre (oznam)

- sylaby pre prijímacie skúšky na magisterské štúdium v študijnom odbore ekologické a environmentálne vedy, v programe ekológia a ochrana životného prostredia (od šk.r. 2022/2023) (zverejnené 3.4.2023)

Doktorandské štúdium v programe "ekológia a ochrana životného prostredia"

Doktorandské štúdium na Prif UK v Bratislave

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore ekologické a environmentálne vedy program ekológia a ochrana životného prostredia

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, prof. Prokop, doc. Molnárová, doc. Pavličková, doc. Pauditšová, doc. Šerá, dr. Čerňanský, dr. Zvaríková)

marec - máj 2024 - podanie prihlášky na štúdium (prijímacie konanie) - informácie

19.6.2024 - prijímacie konanie - informácie

Rigorózne konanie v programe "ekológia a ochrana životného prostredia"

Rigorózne konanie na Prif UK v Bratislave

smernica rektora UK v Bratislave: Vnútorný predpis č. 22/2018 (Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave)