Zoznam zamestnancov

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9411
B2-420

Pratik Pravin Doshi, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
Zamestnanec

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9575
B2-429

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9613
B2-432

prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9410
B2-438

Mgr. Zuzana Ježová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Blanka Lehotská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9582
B2-326

RNDr. Juraj Litavský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9608
B2-328

prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9642
B2-324
M-119

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9579
B2-329

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 2078
B2-435

RNDr. Jana Ružičková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2075
B2-419

Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9462

Jarmila Vidrová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
technik, i. n.
+421 2 9014 9612
B2-431

RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9181
B2-325