Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9411
02/602 96 411
B2-420

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9560
02/602 96 560
B2-320

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9575
02/602 96 575
B2-429

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9613
02/602 96 613
B2-432

prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9410
02/602 96 410
B2-438

Elena Chomičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
technik, i. n.
+421 2 9014 9581
02/602 96 581
B2-329

Mgr. Blanka Lehotská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9582
02/602 96 582
B2-326

RNDr. Juraj Litavský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9608
02/602 96 608
B2-328

prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9642
02/502 22 313
02/602 96 642
B2-324
M-119

RNDr. Rudolf Masarovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2124
02/602 96 425
B2-418

Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9588
02/602 96 588
B2-332

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9579
02/602 96 579
B2-329

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 2078
02/602 96 111
B2-435

RNDr. Jana Ružičková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2075
02/602 96 588
B2-419

Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9462

Jarmila Vidrová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
technik, i. n.
+421 2 9014 9612
02/602 96 612
B2-431

RNDr. Martina Zvaríková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9704
02/602 96 704
B2 418