Koronavírus

- Semafor výučby na UK po kliknutí sem  

 

Vzhľadom na to, že situácia sa môže dynamicky zmeniť, bude dôležité, aby ste sledovali webové sídlo fakulty https://zona.fmph.uniba.sk/, kde budú k dispozícii tu aktuálne informácie.

Aktuálne informácie nájdete aj tu ako Opatrenia UK alebo tu ako Opatrenia Prif UK.

 

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu je zatiaľ na Fakulte nasadená prezenčná forma výučby za dodržiavania prísnych hygienických opatrení (R-O-R, teda rúškom prekrytý nos aj ústa, vzdialenosť medzi sebou 2 m, čistenie rúk dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do budovy ako aj na chodbách). Študenti sú poučení o každodennom kontrolovaní svojich e-mailových schránok, kde dostávajú aktuálne pokyny o výučbe v prípade zhoršenia situácie o COVID-19 víruse v populácii ako aj o sledovaní aktuálnych pokynov na vyššie uvedených weboch UK v Bratislave, Prif UK v Bratislave a Mat-Fyz UK v Bratislave.

 

- opatrenia voči koronavírusu na stránke Z pracovne dekana Prif UK vrátane informácie o mobilnom odberovom mieste (MOM) pred Fakultou a možnosti pre samoplatcov sa otestovať PCR testom na Covid-19 (objednanie sa na: https://www.dnatest.sk/)