2017/12/15_Prednáška Study of the Serbian natural clinoptilolite

Pozývame vás na prednášku

Prof. Nevenky Rajič, PhD.

z Fakulty technológie a metalurgie Univerzity v Belehrade, Katedry anorganickej chémie

na tému:

Study of the Serbian natural clinoptilolite in regard of its adsorptive, catalytic and antimicrobial applications

v piatok 15.12.2017 o 10:00 hod. v miestnosti CPS

Za organizátorov:

prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
eva.chmielewskauniba.sk

Katedra environmentálnej ekológie PriF UK
Telefón: 02/602 96 410
Miestnosť: B2-438