2023/11/29_Prednáška "Nakladanie s odpadmi na Slovensku"

29.11.2023 o 9:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Katedra geochémie PRIF UK a Slovenská asociácia geochemikov
Vás pozývajú na prednášku:

RNDr. Michal Sebíň, PhD. (NATUR-PACK, a.s.)
Nakladanie s odpadmi na Slovensku

ktorá sa uskutoční dňa 29.11.2023 o 9:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK.