Jesenný workshop v Nemecku a v ČR zameraný na praktickú/aplikovanú ochranu prírody a biodiverzitu.

Dobrý deň, milí študenti (Bc., Mgr. a PhD. stupňa štúdia),

dovoľujem si Vám v mene všetkých organizátorov zaslať program jesenného workshopu v Nemecku a v ČR, ktorý je zameraný na praktickú/aplikovanú ochranu prírody a biodiverzity v tradičnej kultúrnej krajine.

Termín: 10.-17.09.2022

Priamo v programe nájdete aj všetky dôležité informácie, týkajúce sa dopravy (podarilo sa nám zabezpečiť bus priamo zo SK do Nemecka a naspäť), ubytovania a pod.

V programe nájdete množstvo vskutku unikátnych lokalít, ktoré budú pre Vás akiste zaujímavé, navštívite regióny, ktoré sú pre Slovákov viac-menej neznáme, spoznáte mnohých odborníkov z Nemecka a ČR, získate nové skúsenosti (praktické ukážky priamo v teréne), vedomosti a oveľa viac.

Takmer všetky náklady na vašu účasť na workshope budú hradené z medzinárodného projektu.

PRIHLASOVANIE JE OTVORENÉ DO 31.8.2022.

V prípade otázok ma môžete kedykoľvek kontaktovať.

Teším sa na stretnutie s vami v septembri v krásnom Erzgebirge.

S úctou

Martin LABUDA
labuda.martingmail.com

Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Environmental Ecology
and Landscape Management

Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
SLOVAKIA

Zverejnené: 11.08.2022