Návšteva kniežaťa Monackého kniežatstva

V pondelok 14. októbra 2019 navštívi našu fakultu Jeho Výsosť Albert II, zvrchované knieža Monackého kniežatstva. Ide o výnimočnú návštevu, ktorej cieľom je okrem iného prehĺbiť spoluprácu našich vedcov s nadáciou Princa Alberta (Prince Albert II of Monaco Foundation) podporujúcou široké spektrum projektov s environmentálnou problematikou, prakticky naprieč celou fakultou. O 10:00 odovzdá Jeho Magnificencia rektor UK v aule UK princovi Albertovi II čestný titul doctor honoris causa a o 13:00 prebehne v našej aule Ch1-1 za účasti princa Alberta II krátka prednáška o diapazóne pôsobnosti samotnej nadácie (vrátane potenciálu pre našu fakultu), z úst pána Bernarda Fautriera (Minister Plenipotentiary,Chargé de mission to the Minister of State Managing Director Foundation) s následnou diskusiou.

Obraciam sa na Vás s prosbou, aby sme si vzácnu návštevu osobnosti, ktorá výrazne prispieva k podpore ochrany životného prostredia (od problematiky deforestácie až po témy acidifikácie svetového oceánu), uctili hojnou účasťou v aule UK, ale osobitne v našej učebni CH1 - 1. Princ Albert II sa podľa poslednej verzie programu slušne vzdal väčšiny oficiálnych diplomatických návštev, aby si počas ultrakrátkej návštevy vychutnal pobyt na Univerzite Komenského a osobitne jej Prírodovedeckej fakulte.

Teším sa na stretnutie s Vami. S úctou, Peter Fedor

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.  dekan fakulty

Bližšie informácie nájdete na webe rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave

Autor fotky: Tomáš Madeja