Harmonogram štúdia - zmeny vo výučbe

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

dovoľte niekoľko dôležitých informácií k harmonogramu štúdia v tomto semestri. Viaceré štátne sviatky ako aj podujatia v rámci UK (napr. oslavy storočnice UK) a PriF UK (ŠVK) môžu do istej miery narušiť harmonogram samotnej výučby veľmi asymetricky. Keďže sú v tomto zmysle postihnuté až 4 stredy (teda tretina semestra) po dohode vo vedení pristupujeme k nasledujúcim opatreniam:

Amosfest - 100 rokov s Amosom

Výučba zo stredy 27. marca 2019 sa z dôvodu podujatia 100 rokov s Amosom (rektorské voľno) prenáša komplexne na piatok 29. marca 2019. Pôvodná piatková výučba (z 29. marca) v prípade kolízie odpadáva.

Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v utorok 9. apríla 2019. Na tento deň dekan PriF UK udeľuje dekanské voľno.

Veľkonočné sviatky

Na Zelený štvrtok (18. apríla 2019) je avizované rektorské voľno.

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami vyhlasujem na utorok 23. apríla 2019 dekanské voľno.

* * *

Prosím v týchto intenciách najmä pedagógov, aby s uvedenými zmenami počítali a oboznámili s nimi aj samotných študentov.

Verím, že pochopíte naše úsilie o minimalizáciu strát na výučbe.


S úctou,

Peter Fedor, dekan fakulty
peter.fedoruniba.sk