Klimatický štrajk

Dovoľujem si upozorniť na piatkovú (20.09.2019) medzinárodnú udalosť „Klimatický štrajk“, ktorý je podporovaný aj Univerzitou Komenského. Nižšie uvádzam výzvu na podporu tejto udalosti.

„Dvadsiateho septembra 2019 vyjdú do ulíc mladí ľudia po celom svete, aby opäť žiadali rázne kroky k riešeniu klimatickej krízy. Tentokrát však nebudú sami. Greta Thunberg požiadala všetkých, aby sa pridali k štrajkujúcim študentom. Dôvod je jednoduchý. Klimatická kríza sa deje v priamom prenose pred našimi očami, vedci na celom svete pridávajú stále viac informácií o zmene klímy a kolapse biodiverzity na našej planéte. Napriek tomu politici nekonajú dostatočne rýchlo a efektívne a my strácame šancu zachrániť túto planétu pre nás aj budúce generácie. Klimatická kríza sa týka všetkých a preto potrebujeme, aby všetci pridali svoj hlas k tomu študentskému.

Potrebujeme aj vás. Pridajte sa k miliónom ľudí na celej planéte, ktorí podporia klimatický štrajk.

Ako môžete podporiť študentov:

  •  Podporte oficiálne štrajkujúcich študentov verejným vyhlásením, ktoré zverejníte médiám, na sociálnych sieťach či webových stránkach.  
  •  Zúčastnite sa štrajku 20. septembra o 11.00 na Námestí Slobody  


Veríme, že si rovnako ako my uvedomujete, ako veľmi potrebujeme urýchlene konať. My všetci musíme spojiť sily a vyvinúť tlak za záchranu našej planéty - jediného domova, ktorý máme.“

Autor textu: Karolína Gelatičová

Viac o klimatickom štrajku: www.klimatickystrajk.sk

Udalosť na facebooku: https://www.facebook.com/events/678683182625503/

Medzinárodná stránka klimatického štrajku: www.globalclimatestrike.com

Karolína Gelatičová - študentka environmentálnej ekológie na PriF UK. Niekoľkoročná členka LZ VLK. Aktivistka v ochrane prírody v okolí. Iniciátorka kampane, ktorá viedla k tomu, aby mestské zastupiteľstvo Bratislavy vyjadrilo ako väčšinový vlastník súhlas na vyhlásenie rezervácie Pramene Vydrice, ktorej územie sa nachádza v bratislavskom lesoparku. V súčasnosti ŠOP vypracováva návrh prírodnej rezervácie, ktorá by mala byť následne schválená vládou. Venuje sa komunitnej záhrade na Prírodovedeckej fakulte. Spolupodieľa sa na príprave projektov pre získanie financií a organizujeme brigády s pestrou paletou činností pre študentov, zamestnancov, ale aj pre obyvateľov z blízkeho okolia, ktorí majú o tieto činnosti záujem.
 
Založila hnutie Extinction Rebellion na Slovensku. Extinction Rebellion preto, pretože vníma, že na to, aby došlo ku katalizácii určitých najdôležitejších procesov, ktoré nás čakajú v najbližších rokoch, je potrebné vynaložiť viac, ako len organizovanie protestov z bodu A do bodu B. Najdôležitejšími podmienkami sú nenásilie, slušnosť, tolerancia a vytvorenie priestoru pre ľudí s inými názormi, pretože na to, aby sme dokázali urobiť systémové zmeny, potrebujeme odísť zo svojej bubliny, počúvať aj iných a snažiť sa pochopiť ich pozíciu. Potrebujeme čo najviac ľudí, ktorí sa pridajú, lebo v klimatických zmenách sme v tom všetci spoločne. Vedci z rôznych krajín sa ozývajú s prosbou, aby sa občania vyjadrili, pretože len tak sa môže ich výskum stať pre politikov relevantný.

Jej víziou pre tento svet je uvedomelá spoločnosť, ktorá dokáže v predstihu pružne reagovať na blížiace sa výzvy, zároveň je však pevne ukotvená v prítomnom okamžiku a zdroj šťastia vidí hlavne v tom, čo nie je možné vlastniť. Spoločnosť, pre ktorú je prirodzené plne si osvojiť morálne a etické princípy, a ekologické a celistvé vnímanie sveta je súčasťou jej poznania.


Mgr. Peter Hanajík, PhD.
prodekan pre propagáciu a zelenú univerzitu
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava 4
+421 2 60296 578 | peter.hanajik@uniba.sk
https://fns.uniba.sk/

Klimatický štrajk - Pozvánka z rektorátu Univerzity Komenského

Milé študentky, milí študenti,
vážené kolegyne, kolegovia,

Univerzita Komenského v Bratislave sa pridáva ku globálnemu klimatickému štrajku, ktorý bude prebiehať po celom svete od 20. do 27. septembra. Sme radi, že sa k nám pridala aj Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská akadémia vied.

Vyzývame všetkých študentov, pedagogických a vedeckých zamestnancov aj širokú verejnosť k účasti na pochode na podporu klimatického štrajku, ktoré sa uskutoční už tento piatok 20. septembra 2019 o 10.00 hod. na Šafárikovom námestí, odkiaľ sa spoločne presunieme na Kollárovo námestie. Účastníci, ktorí budú mať záujem, sa následne môžu pripojiť ku klimatickému štrajku na Námestí slobody.

V utorok 24. septembra pripravuje Univerzita Komenského diskusie na klimatické témy, ktoré sa uskutočnia v Aule UK (hlavná budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 1. poschodie):

13.00 – 14.30 h: O stave klimatickej krízy – hosť: Jozef Pecho (SHMÚ), moderátor: Adam Greif

14.45 – 16.15 h: O riešeniach a zmierňovaní klimatickej krízy – hostia: Jakub Hrbáň (Fridays for Future), Richard Sťahel (FIU SAV), Zuzana Hudeková (Bratislava-Karlova Ves), moderátor: Ivan Buraj

Všetci ste vítaní, tešíme sa na Vašu podporu.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1
pruniba.sk