UK navštívi nositeľ Nobelovej ceny za chémiu profesor Ben L. Feringa

V dňoch 9.-10. septembra 2019 navštívi Slovensko nositeľ Nobelovej ceny Ben Feringa z Univerzity v Groningene, ktorý sa špecializuje na molekulárne nanotechnológie.

Ben Feringa sa zúčastní 71. zjazdu chemikov vo Vysokých Tatrách a v pondelok 9. septembra navštívi aj našu univerzitu, ktorá mu udelí Veľkú zlatú medailu UK.

Profesor Bernard Lucas Feringa získal v roku 2016 Nobelovu cenu za chémiu spolu s prof. Jean-Pierrom Sauvagom a Sirom J. Fraserom Stoddartom „za dizajn a syntézu molekulových strojov“. Ocenili ich prácu v oblasti návrhu štruktúry a syntézy molekúl s riadenými pohybmi, ktoré dokážu plniť určité úlohy, keď im je dodaná energia, a za vývoj tzv. molekulárnych strojov. Pôvodne sa prof. Feringa venoval najmä asymetrickej syntéze, kde rozvinul efektívne katalytické prístupy založené najmä na použití chirálnych fosforamiditových ligandov (najúčinnejší z nich je dnes nazývaný Feringov ligand) v kovmi katalyzovaných reakciách. Feringa rozpracoval v tejto oblasti predovšetkým meďou-katalyzované adície a substitúcie. V 90. rokoch sa začal intenzívnejšie zaujímať o fotochémiu a odtiaľ viedla už priama cesta ku konštrukcii prvého molekulárneho rotora. Nakoniec sa mu podarilo vyvinúť tzv. molekulárne auto riadené elektrickými impulzami. Profesor Feringa doposiaľ publikoval viac ako 830 publikácií; mnohé z nich v najprestížnejších vedeckých časopisoch. Je tiež držiteľom 30 patentov. Originalita a význam jeho vedeckého dopadu je však najlepšie dokumentovaná citačným ohlasom jeho prác. Vedecké práce prof. Feringu boli citované viac ako 50 000-krát a jeho h-index: 112 je tiež dôkazom mimoriadneho vedeckého prínosu. Profesor Feringa je inšpirujúci učiteľ a mentor, ktorý doposiaľ viedol niekoľko stoviek študentov, doktorandov a post-doktorandov; aj v súčasnosti má jeho výskumná skupina takmer 50 členov. Skupina prof. R. Šebestu z  UK patrí tiež k jeho spolupracovníkom.

Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
radovan.sebestauniba.sk
Katedra organickej chémie,
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
www.radovansebesta.com
ORCID: 0000-0002-7975-3608

profesor Ben Feringa    [fotka.jpg]    [pozvanka.jpg]

Záujem o účasť na podujatí prosím potvrďte emailom: rsvpuniba.sk