Chémia a technológie pre život

6.11.2019 Študentská vedecká konferencia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Vážení kolegovia, milí študenti,

dávam do pozornosti  pozvánku pre študentov na 21. študentskú vedeckú konferenciu (ŠVK) pod názvom "Chémia a technológie pre život". Študentská vedecká konferencia sa uskutoční v stredu 6. novembra 2019 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity na Radlinského ul. 9 v Bratislave.

Elektronický konferenčný systém ŠVK je otvorený registráciám študentov od 23.9. do 18.10.2019:

www.uiam.sk/svk

Na ŠVK prebehne súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia v plánovaných 25 sekciách v oblasti chémie, biotechnológie, chemickej a potravinárskej technológie. Preto by sme veľmi radi privítali aktívnu účasť Vašich študentov. Doktorandi sa tiež môžu nesúťažne zúčastniť. Veľmi radi privítame členov komisií z radov pedagógov z Vašej fakulty.

Z konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník abstraktov s ISBN číslom.

Najlepšie súťažné práce v jednotlivých sekciách budú finančne odmenené. Vďaka podpore partnerov ŠVK dostanú všetci účastníci zborník ŠVK na USB kľúči a dostanú aj iné darčekové predmety. Pre víťazov sú pripravené aj ďalšie zaujímavé ceny.

Aktuálne informácie o ŠVK sú dostupné na stránke:

www.uiam.sk/svk

Veríme, že organizovanie spoločných akcií pre študentov našich fakúlt prispeje k vzájomnej výmene vedeckých poznatkov a skúseností a podporí ich odborný rast.

Tešíme sa na účasť Vašich študentov a pedagógov na ŠVK.

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Dekan fakulty
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave

a

Ing. Juraj Oravec, PhD.
Predseda organizačného výboru ŠVK
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Plagát

Plagát [.pdf] [.jpg]