2019/03/27 Pozrite si zbierky minerálov

a dajte si bezplatne určiť svoj minerál/meteorit

27. marca 2019 od 10:00 do 16:00 h môžete počas dňa otvorených dverí na Univerzite Komenského v Bratislave navštíviť expozície Mineralogického múzea Univerzity Komenského, ktoré sa nachádzajú v pavilóne G na Prírodovedeckej fakulte. Návštevníci môžu vidieť v 120 vitrínach vyše 2500 minerálov, expozíciu meteoritov a tektitov, jednu z najväčších petrologických expozícií na univerzitách v strednej Európe, modely kryštálov, bohatú kolekciu pieskov z celého sveta, veľké množstvo pseudometeoritov ako aj ďalšie expozície.

Vo vyše 25 vitrínach je možné vidieť najkompletnejšiu systematickú expozíciu slovenských minerálov a mineraloidov. K dispozícii návštevníkom bude aj expozícia historických prístrojov, predmetov a pomôcok dokumentujúcich technické zázemie rozvoja mineralogických vied na Slovensku. V rámci Dňa otvorených dverí bude možnosť bezplatného určenia potenciálnych meteoritov a prírodných vzoriek minerálov poprednými slovenskými odborníkmi.

Katedra mineralógie a petrológie

Ďalšie podujatia Amosfest  100. vyročie od vzniku Univerzity Komenského

Pozrite si, aké podujatia sa konali k 100. výročiu založenia univerzity Komenského

Fotky

[Fotka1.jpg]    [Fotka2.jpg

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší