International and Erasmus+ Day

Pozývame Vás na podujatie International and Erasmus+ Day, ktoré sa uskutoční dňa 10. 10. 2019 (štvrtok) v Aule a vo foyer na Šafárikovom námestí (rektorát UK), ktorého cieľom je informovanie študentov a potenciálnych záujemcov o programe Erasmus+ a poskytnutie praktických a užitočných informácií priamo od účastníkov tohto programu.

Program bude prebiehať od 10:00 do 15:00, program v Aule RUK bude od 13:00 hod.

V rámci podujatia budú študentom poskytnuté informácie o pravidlách a požiadavkách programu Erasmus+ pred, počas a po mobilite, termínoch a dokumentoch, a taktiež priestor pre otázky. Seminár je otvorený pre všetkých záujemcov o ERASMUS+ študijné pobyty aj stáže.

RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
vojtech.przybylauniba.sk
referent zahraničných vzťahov
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovakia

Plagát

Plagát [.jpg]    Program [.jpg]