Three-dimensional geological and prospectivity modelling of vein type gold deposit in Štiavnica Stratovolcano area

Prednáška sa uskutoční 23.09.2019 o 13,00 hod. v miestnosti G224.

Prednáška Ivicu Pavičića (Univerzita Zagreb) s názvom: Three-dimensional geological and prospectivity modelling of vein type gold deposit in Štiavnica Stratovolcano area, Slovakia.

Prednáška je organizovaná Prírodovedeckou fakultou UK a Slovenskou Geologickou Spoločnosťou - odborná skupina štruktúrnej geológie. Dr. Ivica Pavičić v rámci 7 mesačnej stáže financovanej z Národného štipendijného fondu SR (SAIA) spolupracoval na modelovaní ložiska drahých kovov na bani Rozália. Tento druh ložísk sa bežne vyskytuje v Karpatskom oblúku, kde väčšinou súvisí s neogénnym vulkanizmom. Niektoré z týchto ložísk predstavujú známe klasické banské regióny, ako napríklad Roşia Montanǎ, Baia Mare a Sacarimb v Rumunsku, Beregovo na Ukrajine a Banská Štiavnica, resp. Kremnica na Slovensku. Študovaná epitermálna mineralizácia drahých aj bežných kovov sa vyskytuje štiavnicko-hodrušskom rudnom poli v centrálnej zóne rozsiahleho štiavnického stratovulkánu miocénneho veku. Zázemie Dr. Pavičića jeho skúsenosti s 3D geologickým modelovaním a štruktúrnou geológiou sa ukázali ako veľmi vhodné pre spoločné riešenie vedecký úloh.

Plagát

Plagát  [.jpg]    [.pdf]    [Ivica Pavičić

Ivica Pavičić