Ekológia s Erikom Balážom (My sme les)

Univerzita Komenského (UK) oslavuje 100. výročie založenia univerzity https://amosfest.sk/uk

Pozrite si, aké podujatia sa konali k 100. výročiu založenia univerzity Komenského

Na Univerzite Komenského (Šafárikovo námestie) v Bratislave sa uskutočnila prednáška

Ekológia s Erikom Balážom (My sme les)

https://www.mysmeles.sk/

Erik Baláž je slovenský ekológ, aktivista, režisér, autor kníh o ochrane prírody a politik. Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny. V minulosti spolupracoval na viacerých projektoch s Lesoochranárskym zoskupením VLK, ktorých cieľom bola ochrana prirodzených lesov a veľkých šeliem. Viedol najmä projekty ochrany Tichej a Kôprovej doliny. Je tiež jedným z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les, ktorá vznikla v roku 2017 za účelom ochrany národných parkov a vzácnych lesov proti masívnej ťažbe a členom Slovenského ochranárskeho snemu, neformálneho spoločenstva ochranárov a ochranárok.

Erik Baláž, známy ochranársky aktivista z občianskej iniciatívy My sme les, si vo vstupe venovanom ekológii pripravil pre účastníkov osláv prezentáciu o tom, ako sa prostredníctvom ochrany ohrozených druhov zvierat dostal k ochrane lesa. „Organizmy sú vždy viazané na prostredie, v ktorom žijú, práve preto sú zmeny prostredia tým, čo organizmom najviac škodí,“ uviedol. V tejto súvislosti priblížil okolnosti úspešnej blokády ťažby dreva v Tichej doline v roku 2007, za ktorou stál. Za jednu z hlavných príčin toho, prečo ochrana prírody na Slovensku nefunguje, označil skutočnosť, že sme túto problematiku nikdy neriešili dostatočne komplexne. Za ideálny prístup v tomto smere považuje nastavenie Bavorského lesa, nemeckého národného parku, ktorý v sebe spája ochranu prírody s úspešným biznis modelom, vďaka čomu park pomáha zarobiť celému regiónu.

Prednáška sa konala 27.03.2019 na Univerzite Komenského v Bratislave.

Strážca divočiny - medvede v Tatrách

Film Strážca divočiny je príbehom o vzácnej populácii medveďov, ktoré žijú v odľahlej divočine v srdci slovenskej časti Tatier. Tu, v Tichej a Kôprovej doline, strávil ochranár a filmár Erik Baláž 15 rokov dokumentovaním života týchto výnimočných zvierat, aby nakoniec spolu s Robertom Rajchlom priniesli svedectvo o ich živote v skutočnej divočine.

Erik Baláž na Facebooku

Facebook: Erik Baláž - SPOLU za Zelenú krajinu

https://www.facebook.com/ErikBalazSpolu/

Fotogaléria

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou pravo -> môžete prejsť na ďalšiu fotku

Erik Baláž
Erik Baláž
Na plátne je tetrov na strome
Erik Baláž
Erik Baláž
Erik Baláž
Na plátne: Vyrúbaný les, následky pre pôdu
Účastníci prednášky
Na plátne: Strážca divočiny - medvede v Tatrách
Na plátne: Zachovalý kus prírody na pohraničí Slovenska, Poľska, Ukrajiny
Na plátne: blogerka My sme les
Odpovede na otázky
Odpovede na otázky

Autor fotiek

Ing. Martin Petrik
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum informačných technológií
Mobility Online, príprava VO
FMFI, F2, miestnosť 174, Mlynská Dolina
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
+421 2 9010 9117                    
m.petrikuniba.sk
https://www.uniba.sk