2019/02/25 Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR na PriF UK

25. februára 2019 navštívil Prírodovedeckú fakultu UK štátny tajomník Ministerstva životného prostedia SR Ing. Norbert Kurilla, PhD., ktorý diskutoval so študentmi o súčasných výzvach v oblasti životného prostredia, aktivitách Ministerstva životného prostredia SR, ako aj o aktuálnom dianí na úrovni Európskej únie.

Fotogaléria

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo -> môžete prejsť na ďalšiu fotku

[ foto1.jpg ]   [ foto2.jpg ]  [ foto3.jpg ]  [ foto4.jpg ]