2019/02/21 Výstava fotografií "Bulharsko trochu inak"

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

v spolupráci s občianskym združením NATURA

Vás pozývajú na otvorenie výstavy fotografie  

BULHARSKO TROCHU INAK ...

Záštitu nad podujatím prebrala
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
Bulharskej republiky v Slovenskej republike
J.E. pani Jordanka Čobanova
v rámci programu poznávania Európskeho kultúrneho dedičstva.

Otvorenie výstavy bude 21. februára 2019 o 16:00 hod.
v Prezentačnom  centre AMOS
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

prof. Jordan Kolarov, za o.z. Natura email: jordan.kolarovuniba.sk ; j.kolarovgmail.com

prof. Peter Fedor, dekan PriF UK

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.jpg]  

Fotogaléria

Pozrite si všetky fotky o Bulharsku

Autor fotiek

prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc. 

Email: jordan.kolarovuniba.sk ; j.kolarovgmail.com