2019/02/15 Prednáška Sira Rogera Penrosea "Are we seeing Hawking points in the cosmic microwave background?"

V piatok 15. februára 2019 o 18:00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námestí

Dovolím si Vašu pozornosť upriamiť na zaujímavé podujatie našej sesterskej FMFI. Ako píše ich informačná stránka: "V dňoch 14. a 15. februára 2019 navštívi Univerzitu Komenského v Bratislave britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy Sir Roger Penrose z Oxfordskej univerzity. Vzácny hosť je vo svete považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností súčasnej vedy. Za svoju dlhú kariéru sa zaslúžil o významný pokrok v oblastiach gravitácie, všeobecnej teórie relativity, kozmológie, matematiky a teórie vedomia. Celé podujatie vyvrcholí v piatok 15. februára podvečer verejnou prednáškou Sira Rogera Penrosea, ktorý je známy nielen ako vynikajúci vedec, ale aj ako výborný popularizátor vedy. V Bratislave bude rozprávať na tému Are we seeing Hawking points in the cosmic microwave background ?"

Viac informácií:

https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/svetoznamy-vedec-sir-roger-penrose-na-univerzite-komenskeho/

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan PriF UK

****************************************************

V piatok 15. februára 2019 o 18:00 hod.

bude mať v Aule UK na Šafárikovom námestí prednášku
 
Are we seeing Hawking points in the cosmic microwave background ?

(Vidíme Hawkingove body v žiarení kozmického pozadia?)
 
jeden z najvýznamnejších vedcov súčasnosti

Profesor Sir Roger Penrose, Order of Merit, Fellow of the Royal Society
 
Vstup na prednášku je voľný.
 
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/svetoznamy-vedec-sir-roger-penrose-na-uk/

https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/svetoznamy-vedec-sir-roger-penrose-na-univerzite-komenskeho/
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
 
Peter Moczo, Peter.Moczofmph.uniba.sk